Veilig wonen in je eigen huis. Wie wilt dat niet? “Daarom is de Brandweer Rotterdam-Rijnmond samen met de stichting Woonzorg Nederland een campagne ‘Veilig Wonen’ gestart. Vanaf januari 2017 komt de brandweer langs om te kijken hoe goed het huis beveiligd is tegen brand.”

Dat kregen de bewoners van de Roo Appartementen (aan de Baronie) te horen en inmiddels is de brandweer langs geweest. Enkele controlepunten zijn:

  • Wordt de elektra veilig gebruikt? Meterkast?
  • Wat is de vluchtroute? Staan er daar spullen in de weg?

Rookmelders

Ook heeft de brandweer twee gekoppelde rookmelders opgehangen in elke woning. Die rookmelders zijn gratis aangeboden door Woonzorg Nederland: één rookmelder in de hal en één in de slaapkamer.

SL/Bron: Brief Brandweer Rotterdam-Rijnmond, tel. 0900-8387

Naschrift BGC: Wij vinden het geen goede zaak dat de etagedeuren naar de zeembalkons, welke ook als vluchtweg gebruikt kunnen worden bij grote calamiteiten definitief op slot zijn gezet. De angst dat woninginbrekers er gebruik van (kunnen) maken, weegt ons inziens niet op tegen de veiligheid van bewoners. De BGC vindt het gratis plaatsen van de rookmelders een goede zaak. De batterijen in de rookmelders zouden tien jaar mee gaan. Want wanneer die gaan piepen omdat ze ‘op’ zijn, is het voor mensen in een rolstoel het piepende geluid te stoppen en daarna de batterijen te vervangen. Maar goed dat is dus over tien jaar pas het geval (hopen wij).