De stichting Welzijn Capelle en de gemeente Capelle aan den IJssel melden het volgende.

Wat is de Mantelzorgpas?

De Mantelzorgpas is een gratis betaal- en voordeelpas waarmee mantelzorgers bij aangesloten winkeliers en voorzieningen in Capelle kunt betalen. De gemeente zet alvast  € 25,00 op de pas. Op vertoon van de mantelzorgpas ontvangt men voordeel en profiteert men van speciale acties die Capelse ondernemers beschikbaar stellen. Men kan bijvoorbeeld genieten van een heerlijke lunch met een kop koffie of een bezoek aan de kapper.

Uitleg Mantelzorgpas
Wethouder Josien van Cappelle kondigde tijdens de Dag van de Mantelzorg (10 november 2016) in een videoboodschap de nieuwe mantelzorgpas aan: “De gemeente Capelle aan den IJssel vindt uw inzet heel bijzonder en wil u graag in het zonnetje zetten. Als blijk van waardering introduceert de gemeente daarom de Mantelzorgpas. De Mantelzorgpas is een persoonlijke blijk van waardering en een steuntje in de rug. Daarmee zeggen we: Wij zien wat u allemaal doet voor uw naaste(n) en zijn daar heel erg blij mee!”

Wanneer is de mantelzorgpas verkrijgbaar?
In de videoboodschap werd al aangekondigd dat de mantelzorgpas in 2017 zal worden ingevoerd. De gemeente werkt hierin samen met Groupcard de organisatie die gemeentes ondersteunt bij de invoering van deze pas. Groupcard benadert winkeliers en dienstverleners waar u de pas kunt gaan gebruiken als betaalmiddel. De mantelzorgpas zal in april worden verstuurd aan mantelzorgers.

Toestemming

Groupcard kan alleen een pas verstrekken aan die mantelzorgers die toestemming hebben gegeven om hun NAW-gegevens door te geven aan Groupcard. U ontvangt hierover in februari een brief van de Stichting Welzijn Capelle.

Over de komst van de mantelzorgpas is in november 2016 een persbericht verzonden en heeft wethouder Josien van Capelle in een videoboodschap aan mantelzorgers de pas aangekondigd.

Wijzigingen
Wanneer er wijzigingen zijn in uw gegevens of wanneer u niet langer mantelzorger bent, vragen wij u om dit aan ons te melden op mailadres: mantelzorg@welzijncapelle.nu of telefonisch via het VIP: 010 – 264 02 20.”

Communicatie

Ten aanzien van de vouchers huishoudelijke ondersteuning, hebben klanten en aanbieders in december een brief ontvangen. In deze brief stond vermeld dat de voucherregeling in 2017 niet gehandhaafd kan blijven (vanwege beperkte beschikbare middelen vanuit de rijksoverheid) en dat het beschikbare deel van het hht-budget wordt gebruikt om huishoudelijke ondersteuning in de toekomst beschikbaar te stellen aan mantelzorgers via de mantelzorgpas. Een mantelzorger kan er ook voor kiezen de huishoudelijke ondersteuning in te zetten bij degene voor wie zij zorgen. De gemeente is in overleg met de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning om te kijken op welke wijze dit zowel voor de mantelzorger en de aanbieder praktisch geregeld kan worden.

Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad is betrokken geweest bij de overweging om een mantelzorgpas op te zetten. Bij de verdere uitvoering ervan zijn zij niet betrokken. Ten aanzien van de brief aan de klanten over de vouchers in 2017 en de inzet via de mantelzorgpas, heeft de Wmo-adviesraad aan de gemeente kritiek geuit. De Wmo-adviesraad vond de brief onduidelijk richting de klant.

(SL/Bron: Welzijn Capelle/Dieneke Schaaphok/Gemeente Capelle/Mevr. I Smith)