Enige uitleg over de Capelse mantelzorgpas

door | 6 mrt 2017

De stichting Welzijn Capelle en de gemeente Capelle aan den IJssel melden het volgende.

Wat is de Mantelzorgpas?

De Mantelzorgpas is een gratis betaal- en voordeelpas waarmee mantelzorgers bij aangesloten winkeliers en voorzieningen in Capelle kunt betalen. De gemeente zet alvast  € 25,00 op de pas. Op vertoon van de mantelzorgpas ontvangt men voordeel en profiteert men van speciale acties die Capelse ondernemers beschikbaar stellen. Men kan bijvoorbeeld genieten van een heerlijke lunch met een kop koffie of een bezoek aan de kapper.

Uitleg Mantelzorgpas
Wethouder Josien van Cappelle kondigde tijdens de Dag van de Mantelzorg (10 november 2016) in een videoboodschap de nieuwe mantelzorgpas aan: “De gemeente Capelle aan den IJssel vindt uw inzet heel bijzonder en wil u graag in het zonnetje zetten. Als blijk van waardering introduceert de gemeente daarom de Mantelzorgpas. De Mantelzorgpas is een persoonlijke blijk van waardering en een steuntje in de rug. Daarmee zeggen we: Wij zien wat u allemaal doet voor uw naaste(n) en zijn daar heel erg blij mee!”

Wanneer is de mantelzorgpas verkrijgbaar?
In de videoboodschap werd al aangekondigd dat de mantelzorgpas in 2017 zal worden ingevoerd. De gemeente werkt hierin samen met Groupcard de organisatie die gemeentes ondersteunt bij de invoering van deze pas. Groupcard benadert winkeliers en dienstverleners waar u de pas kunt gaan gebruiken als betaalmiddel. De mantelzorgpas zal in april worden verstuurd aan mantelzorgers.

Toestemming

Groupcard kan alleen een pas verstrekken aan die mantelzorgers die toestemming hebben gegeven om hun NAW-gegevens door te geven aan Groupcard. U ontvangt hierover in februari een brief van de Stichting Welzijn Capelle.

Over de komst van de mantelzorgpas is in november 2016 een persbericht verzonden en heeft wethouder Josien van Capelle in een videoboodschap aan mantelzorgers de pas aangekondigd.

Wijzigingen
Wanneer er wijzigingen zijn in uw gegevens of wanneer u niet langer mantelzorger bent, vragen wij u om dit aan ons te melden op mailadres: mantelzorg@welzijncapelle.nu of telefonisch via het VIP: 010 – 264 02 20.”

Communicatie

Ten aanzien van de vouchers huishoudelijke ondersteuning, hebben klanten en aanbieders in december een brief ontvangen. In deze brief stond vermeld dat de voucherregeling in 2017 niet gehandhaafd kan blijven (vanwege beperkte beschikbare middelen vanuit de rijksoverheid) en dat het beschikbare deel van het hht-budget wordt gebruikt om huishoudelijke ondersteuning in de toekomst beschikbaar te stellen aan mantelzorgers via de mantelzorgpas. Een mantelzorger kan er ook voor kiezen de huishoudelijke ondersteuning in te zetten bij degene voor wie zij zorgen. De gemeente is in overleg met de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning om te kijken op welke wijze dit zowel voor de mantelzorger en de aanbieder praktisch geregeld kan worden.

Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad is betrokken geweest bij de overweging om een mantelzorgpas op te zetten. Bij de verdere uitvoering ervan zijn zij niet betrokken. Ten aanzien van de brief aan de klanten over de vouchers in 2017 en de inzet via de mantelzorgpas, heeft de Wmo-adviesraad aan de gemeente kritiek geuit. De Wmo-adviesraad vond de brief onduidelijk richting de klant.

(SL/Bron: Welzijn Capelle/Dieneke Schaaphok/Gemeente Capelle/Mevr. I Smith)

Ander nieuws

Onderzoek jongeren met beperking

Kinderombudsman Stans Goudsmit begint een onderzoek naar hoe kinderen met een beperking letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aanlopen in het dagelijks leven. Zij roept kinderen en jongeren op in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel mee te...

Lees meer

De BGC sprak in bij de gemeenteraadsvergadering

Met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen werd de Stadsvisie uiteindelijk aangenomen. De BGC hoopt dat onze inhoudelijke tekst (zie hierna) leidt tot bewustwording van zaken betreffende gehandicapten in Capelle aan den IJssel. Op maandag 27 september 2021 sprak de BGC in...

Lees meer

De Slimste Gemeente: Wat weet ú van…?

Capelle aan den IJssel: met zeven wijken en daarin weer afzonderlijke specifieke buurten is het voor politici moeilijk een eenduidige beleidslijn te trekken voor mensen met een beperking. De ene beperking is de andere niet. Toch verwacht de BGC dat zaken zoals de...

Lees meer

Hobbel en bobbel in het IJsdans (artikel AD)

Op donderdag 30 september 2021 verscheen in het AD, regio Oost, een artikel over de voetgangersproblemen in Capelle-Schollevaar, met name in het IJsdans. Ook de Lokale Omroep Capelle (FM 105.3) zal er zaterdagmorgen (2 oktober) aandacht aan besteden. Al met al een...

Lees meer

Ontmoetingsplein in de Roo van Capelle

De BGC bezocht de inloop van het Ontmoetingsplein in de Roo van Capelle (bij de Baronie 326, inrit bij De Linie, wijk Oostgaarde). Dit nieuwe plein wordt verzorgd door Aafje (zorgverlener) in samenwerking met jongeren van de stichting BONT (verstandelijke beperking). ...

Lees meer

Een bedrijf starten met een arbeidsbeperking

Mensen die ondanks hun lichamelijke beperking graag een eigen onderneming opzetten, kunnen hier (klik op onderstaande link of kopieer deze) een overzicht vinden van financiële tegemoetkomingen, hoe deze worden aangevraagd en de voorwaarden hiervan....

Lees meer

Aha, AH in de fout

De voorzitter van de BGC, Sjors Los constateerde dat een op-/afrit (en geparkeerd op het trottoir), deze geblokkeerd werd door een bestel/bezorgdienst van AH. De BGC heeft dit bericht inclusief een foto 'bezorgd' bij AH. Een reactie bleef vooralsnog uit.

Lees meer