De oversteek. Hoe makkelijk is de oplossing.

De Belangengroep heeft haar kantoor aan het Hollandsch Diep 63, vlakbij de ingang van het metrostation De Terp. Tegenover hiervan is een kruismarkering op het trottoir aangebracht samen met een aanduidingsbord dat parkeren voor fietsen hier niet is toegestaan, dan wel niet is gewenst. Dit vanwege doorgangbelemmeringen voor o.a. mensen met rollators of rolstoelers.

Als vaste administratieve BGC-medewerkster kijk ik op deze situatie. Ik ergerde me al een hele tijd wanneer er weer fietsen geplaatst waren op deze kruismarkering terwijl er genoeg fietsstallingsruimte is, direct bij het metrostation De Terp. De BGC heeft begin 2017 contact met de afdeling Handhaving en Vergunningen van de gemeente opgenomen, met het verzoek om een deel van de fietsbeugels te verwijderen en op die ontstane lege plek bijvoorbeeld een groenvoorziening aan te brengen. Kort na ons verzoek werd door de afdeling Handhaving en Vergunningen dit toegekend.

Op 1 maart jl. was plotseling een stratenmaker de stoep naast de beruchte fietsbeugels aan het bewerken. Een opstaande rand, verbreed en vol met aarde werd in de ontstane bak gestort. Twee dagen later zijn er zelfs struikjes in de bak geplaatst. Een relatief makkelijke oplossing en ik kan tot nu toe zeggen dat het werkt. Geen fietsen naast de versmalde kruismarkering meer waardoor de doorrijruimte voor rolstoelers een feit is geworden.

BGC/Ingrid Bouman