Zo luidde de begintekst van het vernieuwingsplan voor het plein achter de Picassopassage (winkelcentrum De Scholver):

“Het Pier Panderplein is toe aan een opknapbeurt. Samen met bewoners en belanghebbenden is een ontwerp gemaakt dat het plein transformeert tot een aantrekkelijk groen plein. Een plein met huiskamersfeer dat Winkelcentrum De Scholver in Capelle tot een uitnodigend winkelgebied maakt. Met een hoekige vormentaal die aansluit bij de oorspronkelijke uitstraling van het Pier Panderplein wordt een plein gecreëerd dat aansluit op de wensen van de buurt.”

Naschrift BGC:

Zoals met veel plannen het geval is waar o.a. de gemeente Capelle aan den IJssel mee te maken krijgt, is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dus die mensen die zelfstandig nog kunnen rijden in een scootmobiel of met een rollator. Maar er zijn ook mensen met een visuele beperking die meer moeten letten op kleurschakeringen of zelfs met de kleuren zelf. Zou met die wensen-van-mensen rekening gehouden worden? En zo ja, waar blijkt dit uit?

Omdat wij als BGC in een vroeg stadium vaak gevraagd worden advies uit te brengen op dit soort zaken, viel het ons op tijdens een bezoek van ons bij de Wijkvergadering (WOP) van Schollevaar, dat dit niet of nauwelijks aan de orde kwam. Daarom maar de gemeente om inlichtingen gevraagd (en gekregen). We hopen en verwachten dat het plein weer een mooie veilige uitstraling krijgt voor een ieder die in dit buitengebied wilt verblijven: of op een bankje of in een scootmobiel. We hopen dat aan de wensen van de bewoners tegemoet wordt gekomen.