In verband met de nieuwbouw van 48 appartementen aan de Onacklaan/Barckalaan (Fascinatio) heeft de BGC ingesproken bij de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer op maandagavond 17 september 2018, aanvang 20.00 uur (Kanaalweg). Het heien van deze nieuwbouw was al begonnen en is thans (24/9/2018) afgerond. Deze nieuwbouwappartementen zijn niet aanpasbaar ontworpen en worden dus ook niet aanpasbaar gebouwd. Daardoor zijn de woningen later niet toegankelijk te maken voor mensen die er willen gaan wonen, maar nu al gehandicapt zijn maar ook voor mensen die daar gaan wonen maar nadien invalide worden. Met als gevolg dat zij noodgedwongen door hun invaliditeit de woning moeten verlaten. Wettelijk is de gemeente verplicht te laten bouwen op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties (door Nederland geratificeerd en wetgeving geworden) en op grond van de eigen (door de gemeenteraad aangenomen) Nota Aanpasbaar Bouwen. De BGC adviseerde (in een vroeg stadium) de gemeente al negatief over de inrichting van deze appartementen. Wethouder Van Sluis zegde in de raadscommissie toe nader in gesprek te komen met de BGC over deze en toekomstige materie. Enkele politieke partijen deelden de mening van de BGC.