‘Met blijdschap geven wij kennis…’: sinds 4 oktober 2018 heeft de BGC een nieuwe voorzitter genaamd Johan Sprong. Hij is al jaren één van de vaste vrijwilligers die o.a. het BGC-Nieuws in de diverse Capelse wijken rondbrengt. Sommige Capellenaren kennen Johan nog uit de tijd dat hij lopend en fietsend als wijkagent door Capelle ging. Het bestuur van de stichting BGC is erg verheugd dat Johan (“na ampele overwegingen en hopend op steun“) de voorzittershamer wilt oppakken. Later zullen wij in de volgende BGC-Nieuws extra aandacht besteden aan de nieuwe voorzitter.