Fitnesstoestel in de buitenruimte voor mindervaliden (c) (Foto Sjors Los)

Niet alle kinderen zijn zo mobiel dat ze gemakkelijk overal op en af kunnen klauteren. Bijvoorbeeld omdat ze gebonden zijn aan een rolstoel. Voor deze gehandicapte kinderen zijn maar weinig tot geen geschikte speeltoestellen in Capelle beschikbaar. Ze kunnen dan ook moeilijk meespelen met andere (gezonde) kinderen. Dit creëert niet alleen sociale isolatie van hun leeftijdsgenoten, het heeft ook impact op hun motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. Dhr. J. van Wingerden vroeg de SGP dan ook of zij iets kon doen om hiervoor aandacht te vragen in de lokale politiek. In 2019 zal de gemeente veel speeltoestellen extra in beheer krijgen, doordat een aantal speelplaatsen overgaat van Havensteder naar de gemeente. Enkele van deze speelplaatsen zullen anders worden ingericht. Dhr. Oudshoorn (burgerraadslid SGP) heeft de wethouder gevraagd direct aandacht te besteden aan de wens voor deze doelgroep. Capelse wethouder Mark Wilson heeft de toezegging gedaan dit punt in het beleid mee te nemen. Dhr. Van Wingerden: “Ik ben blij dat er hier nu aandacht voor is in de gemeente Capelle aan den IJssel.”

Bron: IJssel en Lekstreek (redactioneel bewerkt door BGC)

Afbeeldingsresultaat voor speeltoestellen gehandicapten