De stickers zijn te bevragen via de volgende site https://stichtinggebruikersassistentiehonden.nl/