Door Sjors Los- Capelle aan den IJssel
Gehandicapt zijn en schulden hebben? Structureel of incidenteel? En wie weet dit nog meer, behalve jezelf en de schuldeiser(s)? In Capelle is er nog veel te doen op dit gebied, zeker na het realistische, maar toch wel kritische rapport van de Rekenkamer. Dit ‘instrument’ hanteert de gemeenteraad. Daarna volgt een eigen (raads)opstelling richting het College. Tijdens een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) [15-10-2019] werd door een beleidsmedewerker van de ook aanwezige wethouder Mevr. Harriet Westerdijk een structuur (!) van een plan van aanpak gepresenteerd. Wat (mij) opviel was een aantal zaken: de PowerPoint ging vooral om het (theoretische) plaatje. Inclusief Budgetmaatjes en bewindvoering. De toehorende ASD-leden zelf hadden vele praktische gevallen en voorbeelden en brachten deze ook naar voren. Inclusief zeer goede tips en aanbevelingen. Één ASD-lid memoreerde over eigenlijk het gebrek, vaak het gemis van sensitiviteit (vanachter het Wmo-loket) bij bijvoorbeeld aanvragen op grond van de Wmo (Wet Maatschappelijke ONDERSTEUNING) waarna eigen reserve(spaar)geld moest worden aangesproken. Dat daarna schulden kunnen ontstaan is dan een logisch gevolg. Een ander lid van de ASD vroeg meer aandacht vanuit het ‘veld’ dus vanuit de wijk, zoals vroeger een opbouwwerker in de wijk werkte. Deze kende immers de wijkbewoners en had zijn netwerk in de wijk? Zelfs waren er vragen over capaciteit (inzet van mensen) en de financiën bij de stichting Welzijn Capelle: kunnen zij dit allemaal wel uitvoeren en begeleiden? Wethouder Westerdijk gaf aan alles na zes maanden te evalueren. Ik hoop dat de ‘feeling’ gedurende deze zes maanden wordt geoptimaliseerd… Tenslotte gaat er al € 900.000,- per jaar vanuit de bijzondere bijstand in Capelle en zal er jaarlijks, vanaf 2020, structureel geld (ruim € 4-ton) uitgetrokken worden de schuldhebbende(n) te helpen. De doelgroep ‘Gehandicapten met schulden’ kwam niet meer aan de orde. Terwijl Wm0-aanvragers vaak voor extra kosten staan, die niet vergoed worden, niet door de verzekeringsmaatschappij, niet vanuit de Wmo. Tja, dan is het wachten op je budgetmaatje…