Schulden is niet ‘schuldig’

door | 16 okt 2019

Door Sjors Los- Capelle aan den IJssel
Gehandicapt zijn en schulden hebben? Structureel of incidenteel? En wie weet dit nog meer, behalve jezelf en de schuldeiser(s)? In Capelle is er nog veel te doen op dit gebied, zeker na het realistische, maar toch wel kritische rapport van de Rekenkamer. Dit ‘instrument’ hanteert de gemeenteraad. Daarna volgt een eigen (raads)opstelling richting het College. Tijdens een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) [15-10-2019] werd door een beleidsmedewerker van de ook aanwezige wethouder Mevr. Harriet Westerdijk een structuur (!) van een plan van aanpak gepresenteerd. Wat (mij) opviel was een aantal zaken: de PowerPoint ging vooral om het (theoretische) plaatje. Inclusief Budgetmaatjes en bewindvoering. De toehorende ASD-leden zelf hadden vele praktische gevallen en voorbeelden en brachten deze ook naar voren. Inclusief zeer goede tips en aanbevelingen. Één ASD-lid memoreerde over eigenlijk het gebrek, vaak het gemis van sensitiviteit (vanachter het Wmo-loket) bij bijvoorbeeld aanvragen op grond van de Wmo (Wet Maatschappelijke ONDERSTEUNING) waarna eigen reserve(spaar)geld moest worden aangesproken. Dat daarna schulden kunnen ontstaan is dan een logisch gevolg. Een ander lid van de ASD vroeg meer aandacht vanuit het ‘veld’ dus vanuit de wijk, zoals vroeger een opbouwwerker in de wijk werkte. Deze kende immers de wijkbewoners en had zijn netwerk in de wijk? Zelfs waren er vragen over capaciteit (inzet van mensen) en de financiën bij de stichting Welzijn Capelle: kunnen zij dit allemaal wel uitvoeren en begeleiden? Wethouder Westerdijk gaf aan alles na zes maanden te evalueren. Ik hoop dat de ‘feeling’ gedurende deze zes maanden wordt geoptimaliseerd… Tenslotte gaat er al € 900.000,- per jaar vanuit de bijzondere bijstand in Capelle en zal er jaarlijks, vanaf 2020, structureel geld (ruim € 4-ton) uitgetrokken worden de schuldhebbende(n) te helpen. De doelgroep ‘Gehandicapten met schulden’ kwam niet meer aan de orde. Terwijl Wm0-aanvragers vaak voor extra kosten staan, die niet vergoed worden, niet door de verzekeringsmaatschappij, niet vanuit de Wmo. Tja, dan is het wachten op je budgetmaatje…

Ander nieuws

Onderzoek jongeren met beperking

Kinderombudsman Stans Goudsmit begint een onderzoek naar hoe kinderen met een beperking letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aanlopen in het dagelijks leven. Zij roept kinderen en jongeren op in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel mee te...

Lees meer

De BGC sprak in bij de gemeenteraadsvergadering

Met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen werd de Stadsvisie uiteindelijk aangenomen. De BGC hoopt dat onze inhoudelijke tekst (zie hierna) leidt tot bewustwording van zaken betreffende gehandicapten in Capelle aan den IJssel. Op maandag 27 september 2021 sprak de BGC in...

Lees meer

De Slimste Gemeente: Wat weet ú van…?

Capelle aan den IJssel: met zeven wijken en daarin weer afzonderlijke specifieke buurten is het voor politici moeilijk een eenduidige beleidslijn te trekken voor mensen met een beperking. De ene beperking is de andere niet. Toch verwacht de BGC dat zaken zoals de...

Lees meer

Hobbel en bobbel in het IJsdans (artikel AD)

Op donderdag 30 september 2021 verscheen in het AD, regio Oost, een artikel over de voetgangersproblemen in Capelle-Schollevaar, met name in het IJsdans. Ook de Lokale Omroep Capelle (FM 105.3) zal er zaterdagmorgen (2 oktober) aandacht aan besteden. Al met al een...

Lees meer

Ontmoetingsplein in de Roo van Capelle

De BGC bezocht de inloop van het Ontmoetingsplein in de Roo van Capelle (bij de Baronie 326, inrit bij De Linie, wijk Oostgaarde). Dit nieuwe plein wordt verzorgd door Aafje (zorgverlener) in samenwerking met jongeren van de stichting BONT (verstandelijke beperking). ...

Lees meer

Een bedrijf starten met een arbeidsbeperking

Mensen die ondanks hun lichamelijke beperking graag een eigen onderneming opzetten, kunnen hier (klik op onderstaande link of kopieer deze) een overzicht vinden van financiële tegemoetkomingen, hoe deze worden aangevraagd en de voorwaarden hiervan....

Lees meer

Aha, AH in de fout

De voorzitter van de BGC, Sjors Los constateerde dat een op-/afrit (en geparkeerd op het trottoir), deze geblokkeerd werd door een bestel/bezorgdienst van AH. De BGC heeft dit bericht inclusief een foto 'bezorgd' bij AH. Een reactie bleef vooralsnog uit.

Lees meer