Op 10 september jl. waren Ingrid Bouman (foto) en Sjors Los namens de BGC aanwezig ter ondersteuning van de plannen voor het project ‘het nieuwe vijvergebied’ in de Capelse wijken Capelle West en ‘s-Gravenland. Daar werd in twee avonden aan wijkbewoners verzocht ideeën aan te dragen om de zogenaamde beluchtingsvijver en de directe omgeving leefbaarder te maken. De Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel sponsort voor een gering deel dit Vijverproject voor mensen met een beperking, zoals toegankelijke vissteigers en een mindervalidetoilet in het gebouw Knop-Op. Verder verwijzen wij naar de initiatiefnemers van dit project, dat met €300.000,- ondersteund wordt door de gemeente Capelle aan den IJssel, vanuit het Denk&Doe Mee Fonds. (Foto: Sjors Los)