Tot 2015 kregen mensen met een handicap die niet makkelijk aan het werk konden, een Wajong-uitkering. De uitkering bestaat nog, maar sindsdien zijn de regels zo streng geworden dat mensen er vaak niet voor in aanmerking komen. Het was de bedoeling dat er zo meer jongeren met een beperking aan het werk zouden gaan.

De groep jonggehandicapten zonder Wajong valt nu veelal onder de bijstandsregels en moet via de gemeente aan werk geholpen worden. Volgens de belangenorganisaties Landelijke Cliƫntenraad, Iederin en FNV stelt de ondersteuning vanuit gemeenten, en ook werkgevers, te weinig voor.

Bron: NOS