In 2018 (!) kreeg de BGC een melding over een geschil tussen Woonzorg Nederland BV (verhuurder van woningen o.a. aan de Torenhof in de wijk Middelwatering) en de gemeente Capelle aan den IJssel. In het kort het probleem: de opgang naar een voordeur was te hoog en men kon niet meer naar binnen zonder extra hulp. Een gedeelte van de grond voor de voordeur was van Woonzorg Nederland BV en een gedeelte van de gemeente. De BGC ging ter plaatse en maakte een fotoserie en bracht vervolgens de zaak onder de aandacht. Maar het ging uiteindelijk om de bewoners en de grondeigenaren om tot een overeenkomst te komen en om afdoende (ophoog)maatregelen te nemen. Vandaag (november 2020) kregen we een positief bericht van een bewoonster: de bestrating werd in samenspraak met de grondeigenaren opgehoogd in sommige gevallen zelfs met 25 cm ! Eerlijkheidshalve moet wel vermeld worden dat er vóór die tijd al iemand gevallen was vanwege het hoogteverschil. Conclusie: in voorkomende gevallen de grondeigenaar (in dit geval dus twee) aansprakelijk stellen en doorgeven aan de BGC. Kent u dat gezegde ‘de aanhouder wint’?… Dit bericht mochten wij vermelden onder de noemer: Ter inspiratie voor andere moeilijke gevallen! En daar sluit de BGC zich helemaal aan.