Stadsdeelpark “Het Schollebos” is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gebruikt. Het stadsdeelpark is nu ruim 40 jaar oud en in een nieuwe fase terecht gekomen. Daarbij is de vraag hoe er verder wordt omgegaan gaan met het gebruik, behoud en onderhoud van het Schollebos.

Samen met inwoners, belanghebbende organisaties (waaronder de BGC), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeenteraad en de Jongerenraad heeft de gemeente een toekomstbeeld en een uitvoeringsplan voor het Schollebos opgesteld.

Er wordt begonnen met de volgende deelprojecten:

  • Aanpak bospercelen en ontwerp landschapsstijl
  • Plukgroen
  • Effectgericht beheer
  • Actieplan paden en routes
  • Flexibel waterpeil
  • Voorzieningen kinderen en mindervaliden

Bij elk deelproject worden externe stakeholders betrokken, die ook bij de totstandkoming van de visie betrokken waren. Zij kunnen meedenken en bewaken het algemeen belang. De BGC staat dan ook klaar om aan de slag te gaan met het deelproject ‘Voorzieningen kinderen en mindervaliden’!

Klik hier voor meer informatie over het project.