De nieuwe BGC Nieuws, editie 4-2020, is uit met daarin onder andere aandacht voor de vraag of er nog behoefte is aan (ondersteuning vanuit) de BGC in 2021,  In Memoriam (mw. Bouman) en Aquapelle. Lees het BGC nieuws, editie 4-2020