In Capelle worden soms WMO besluiten genomen die wij niet helemaal begrijpen. Zo kreeg iemand wél zijn scootmobiel met spiegel links geleverd, maar was de rechterspiegel niet noodzakelijk volgens het besluit. Want ‘hij kon nog over de rechterschouder naar achteren kijken’. Dat argument is erg mager. Zeker voor wat betreft verkeersveiligheid betreft.