De BGC heeft in vroeg stadium advies uitgebracht over de renovatie van de Lepelaarsingel. De adviezen zijn grotendeels opgevolgd en het resultaat wordt mooi. Toch hebben we de aannemer nog verzocht om nog extra aandacht te geven aan de brugopgang van de verbindingsbrug naar de Lijstersingel. De opgang is namelijk te steil voor een handbediende rolstoel. We hebben een terugkoppeling ontvangen dat het zal worden besproken met de projectleider.