Het was even een ‘obstakel’ (o.a. geen internetverbinding), maar sinds kort zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en ‘zeer tot onze blijdschap’ zijn we weer online! Bestuurlijk is de BGC iets gewijzigd, maar wij, Ingrid en Sjors, zijn er nog steeds en na de nodige vaccinaties binnen het Covid-gebeuren, gaan we vol gas verder.

In dit verband lichten we alvast een tipje van de sluier op: voortaan krijgen we bijzondere bijstand van (de plaatselijk bekende ondernemer) Jan Middelkoop die samen met zijn vrouw Kim toegezegd hebben de BGC te ondersteunen. Hoe en op welke wijze verneemt u later van ons: wij zijn er enorm blij van na alle sores van de afgelopen maand.

Dringende oproep: in de zomermaanden zullen we Nieuwsbrief 3 niet per post versturen maar DIGITAAL: dus vermeld uw e-mailadres aan info@bgcapelle.nl en u krijgt de Nieuwsbrief in uw inbox. Uiteraard blijft deze ook op onze website in te lezen. Alvast een mooie zomer toegewenst, zonder obstakels en met gezonde dagen!