Een Medisch Toiletpas alleen voor mensen die hem écht nodig hebben.

Een Medisch Toiletpas moet een noodzakelijk middel zijn. De pas is niet ontwikkeld voor mensen die gratis naar het toilet willen maar écht voor diegene die stelselmatig problemen ondervinden en de deur niet meer uit durven.

Aan de Medisch Toiletpas zijn uiteraard kosten verbonden.

De kosten voor de pashouder bedraagt € 15,95 per kalenderjaar. U zal dan ook ieder jaar  in januari een nieuwe Medisch Toiletpas ontvangen voor het komende jaar tenzij u zich tijdig afmeldt.

Waarom zijn er kosten verbonden aan de Medisch Toiletpas?

1. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bedrijven, instanties en winkeliers er veel waarde aan hechten te kunnen zien en bepalen dat een Medisch Toiletpas geldig is voordat zij toegang willen verlenen aan hun toilet.

2. Stichting Medisch Toiletpas is door uw bijdrage kosten dekkend en wij kunnen dit als mede lotgenoten niet (meer) met privé middelen financieren.

3. Meer bekendheid betekent sneller toegang tot een toilet dus meer vrijheid. Onze stichting maakt kosten voor on- en offline campagnes.

4. Kosten betekent in de praktijk ook vaak een drempel voor diegene die de pas willen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze is bedoeld.

Op vertoon van uw gepersonaliseerde Medisch Toiletpas zult u ervaren dat u minder vaak geweigerd wordt, ook tot een niet openbaar toilet.

Dagelijks hebben wij en onze vrijwilligers dialogen met bedrijven en plaatselijke middenstand om ervoor te zorgen dat zij begrip krijgen voor onze vraagstukken en zij de toegevoegde waarde inzien van hun sociale positie in onze samenleving.

Onderzoek door onafhankelijke journalisten heeft uitgewezen dat Medisch Toiletpashouders zo’n 75% minder vaak geweigerd worden tot een niet openbaar toilet. (https://medischtoiletpasnederland.nl/)