Activiteiten

Waar houden wij ons mee bezig?

Geldzaken

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Regelingen moeten eenvoudiger en toegankelijker worden gemaakt, met minder bureaucratie. Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben soms moeite om in de wirwar van bureaucratische regelingen de juiste weg te vinden.

Samen met onze vrijwilligers /ervaringsdeskundigen kan de BGC ondersteuning geven wanneer iemand er niet uitkomt bij bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag of melding openbare ruimte. Neem gerust contact met ons op.

 

Toegankelijkheid

Mensen met een handicap moeten net als iedereen gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet.

Wonen

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen.

Vervoer

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren.

Onderwijs

Een van de doelstellingen van de BGC is om de Capelse samenleving bewust te maken van de (on)mogelijkheden van mensen met een handicap of chronische ziekte op in het onderwijs.