Activiteiten

Waar houden wij ons mee bezig?

Onderwijs

Een van de doelstellingen van de BGC is om de Capelse samenleving bewust te maken van de (on)mogelijkheden van mensen met een handicap of chronische ziekte op thema’s als toegankelijkheid, wonen,  vervoer en de wirwar van regels bij aanvragen voor bijvoorbeeld de WMO. Samen met onze ervaringsdeskundigen verzorgen wij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen om jongeren daar al vroeg bij te betrekken.

Wij kunnen voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen van ca. 60 minuten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Met elkaar kunnen we de thematische behoefte bepalen om de bijeenkomst beter te laten aansluiten op het lopende lesprogramma.

Wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van voorlichting op jouw school? Neem dan contact met ons op via info@bgcapelle.nl.

Toegankelijkheid

Mensen met een handicap moeten net als iedereen gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet.

Wonen

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen.

Geldzaken

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Vervoer

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren.