Activiteiten

Waar houden wij ons mee bezig?

Toegankelijkheid

Mensen met een handicap moeten net als iedereen gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet. Toegankelijkheid moet als vanzelfsprekend worden geïntegreerd in ontwerpen. Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat de samenleving moet voldoen aan algemene toegankelijkheidseisen voor zaken als websites, winkels, evenementen en stemmen bij verkiezingen. Belemmeringen bij wonen, leren, werken, reizen en vrije tijd moeten zo snel en zo veel als mogelijk worden opgelost of een alternatief moet beschikbaar worden gesteld. Zo moet iemand met een beperking zelfstandig geld kunnen opnemen of elektronisch betalen.

Samen met onze vrijwilligers/ervaringsdeskundigen werkt de BGC onder andere aan betere(fysieke) toegankelijkheid. Zo zijn wij gesprekspartner van de gemeente Capelle aan den IJssel bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast  signaleren wij knelpunten in de openbare ruimte en maken wij melding daarvan.

Hierbij wordt als leidraad het Handboek voor Toegankelijkheid gebruikt. Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. (Bron: Ieder(in))

Wonen

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen.

Geldzaken

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Vervoer

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren.

Onderwijs

Een van de doelstellingen van de BGC is om de Capelse samenleving bewust te maken van de (on)mogelijkheden van mensen met een handicap of chronische ziekte op in het onderwijs.