Activiteiten

Waar houden wij ons mee bezig?

Wonen

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen. Mensen hebben het recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie je woont. Dit recht is vastgelegd in artikel 19 van het VN-verdrag Handicap. Belangrijk is dat het aanbod van woningen past bij de vraag van mensen met een handicap of chronische ziekte: toegankelijk, veilig, aanpasbaar en betaalbaar.  Daarnaast is het belangrijk dat de woonomgeving toegankelijk en bruikbaar is. En dat er voldoende (sociaal veilige) voorzieningen zijn.

Samen met onze vrijwilligers/ervaringsdeskundigen werkt de BGC onder andere aan de beschikbaarheid van passend woonaanbod. Zo zijn wij gesprekspartner van de gemeente Capelle aan den IJssel en adviseren wij bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Denk daarbij aan bouwaanvragen (toegankelijkheid) en wijkophogingen (veilig gebruik van de openbare weg bij wegopbrekingen, herbestratingsplannen ed.). En brengen wij knelpunten in kaart zoals de bereikbaarheid van ondergrondse containers voor mensen in een rolstoel. Of het ontbreken van invalideparkeerplaatsen.

Toegankelijkheid

Mensen met een handicap moeten net als iedereen gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet.

Geldzaken

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Vervoer

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren.

Onderwijs

Een van de doelstellingen van de BGC is om de Capelse samenleving bewust te maken van de (on)mogelijkheden van mensen met een handicap of chronische ziekte op in het onderwijs.