Stichting Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel (BGC)

Post- en bezoekadres (alleen op afspraak)

Hollandsch Diep 63R (tegenover eindpunt Metro De Terp)
2904 EP Capelle aan den IJssel
Telefoon 010-4519840
E-mail info@bgcapelle.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 – 17.00 u. Daarbuiten kunt u ons een e-mail sturen of onze voicemail inspreken.

ANBI
De BGC is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij zetten ons nagenoeg geheel in voor het algemeen belang van de gehandicapten in Capelle aan den IJssel en omstreken en hebben geen winstoogmerk. Ons RSIN nummer is 8153930. 

Donaties
De Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC) is een stichting die zich ten doel stelt de integratie en het zelfstandig kunnen functioneren van zichtbaar en onzichtbaar gehandicapten in de samenleving te bevorderen. Uw steun kunnen wij daarbij zeker gebruiken. Door ons als vrijwilliger te ondersteunen of door een donatie te doen. Omdat wij zijn aangewezen als ANBI, kunt u uw donaties aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw donatie kunt u storten naar:
Stichting Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC)
NL45 INGB 0005 059700

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41128115.