Mensen met een handicap of chronische aandoening komen in het dagelijks leven obstakels en knelpunten tegen die het zelfstandig functioneren belemmeren.

De BGC zet zich in om deze belemmeringen te verminderen. Daarnaast wijzen wij mensen met een handicap de weg in de soms wirwar van regels en regelingen.

De BGC spant zich in om een situatie te bereiken waarin mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Maar we kunnen het niet alleen, sterker, het bestuur is gering van samenstelling.

In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter: SJORS LOS
Secretaris: Vacant
Penningmeester: RON BERTSCH

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd maar ontvangen per maand een geldelijke tegemoetkoming, maar er vinden daardoor geen afzonderlijke declaraties plaats. Het bestuur wordt ondersteund door een administratieve kracht, Ingrid Bouman.  Zij werkt op inleenbasis vanaf Promen (Sociale Werkvoorziening) en is jaren geleden bij de BGC gekomen via bemiddeling van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Vrijwilligers

De BGC wordt mede mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers, maar ook die groep wordt kleiner door allerlei oorzaken. We zijn op dit moment (eind 2020) bezig om de organisatie en de structuur van de BGC naar een hoger plan te trekken. Daarvoor is een professionele kracht ingehuurd, die op uurbasis gaat werken. De bedoeling is om meer vrijwilligers warm te maken voor de BGC, met name meer gericht op jongeren.

Financiering

De BGC wordt grotendeels gesubsidieerd door de Gemeente Capelle aan den IJssel.  Daarnaast ontvangt de BGC op vrijwillige basis giften en donaties van privépersonen en soms ook van een onderneming.  Met de beschikbare middelen betaalt de BGC o.a. de inleenvergoeding aan Promen en de huur van de kantoorruimte aan het Hollandsch Diep 63R.  De ruimte is voor eigen gebruik, maar kan ter beschikking gesteld worden aan derden die zich bijvoorbeeld inzetten voor mensen met een beperking. Afhankelijk van menskracht organiseert de BGC lokale evenementen die betaald worden vanuit de beschikbare middelen.