Mensen met een handicap of chronische aandoening komen in het dagelijks leven obstakels en knelpunten tegen die het zelfstandig functioneren belemmeren.

De BGC zet zich in om deze belemmeringen te verminderen. Daarnaast wijzen wij mensen met een handicap de weg in de wirwar van regels en regelingen.

De BGC spant zich in om een situatie te bereiken waarin mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Vrijwilligers

De BGC wordt mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers.  De organisatie wordt geleid door een bestuur.  In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter: Sjors Los
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Ron Bertsch

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.  Zij worden ondersteund door de administratieve kracht, Ingrid Bouman.  Zij werkt bij de BGC via de gemeente Capelle aan den IJssel .

Financiering

De BGC wordt grotendeels gesubsidieerd door de Gemeente Capelle aan den IJssel.  Daarnaast ontvangt de BGC giften en donaties van privépersonen en soms van een onderneming.  Met de beschikbare middelen betaalt de BGC o.a. de kantoorruimte aan het Hollandsch Diep 63R.  De ruimte is voor eigen gebruik, maar wordt ook regelmatig ter beschikking gesteld aan andere organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. Elke woensdagavond is dat voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ook organiseert de BGC evenementen die betaald worden vanuit de beschikbare middelen.