Wetten & Regels

Wat mag en waar heb je recht op

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Het VN-verdrag Handicap is heel duidelijk over de rechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding.

Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Dat is echter niet altijd het geval. Daarom zet de BGC zich in om naleving van het verdrag in de gemeente Capelle aan den IJssel te bevorderen. Dat doen wij door middel  van lobby en proactief informeren. Daarnaast  verplicht het verdrag de rijksoverheid, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap ervaringsdeskundigen te betrekken. De BGC zet  hiervoor graag onze ervaringsdeskundigen in.

Lees de gehele tekst van het VN verdrag Handicap op de website van de Rijksoverheid.

 

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning).

Lees meer over de participatiewet op de website van de Rijksoverheid.

In Capelle aan den IJssel is wethouder Harriët Westerdijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet.

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel stelt regels (verordeningen) vast. Deze gaan bijvoorbeeld over uw rechten, zoals subsidie. En over uw plichten, zoals belasting.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels, geboden en verboden die alleen in Capelle gelden en zijn een aanvulling op de landelijke wet- en regelgeving. Lees meer over de APV van Capelle aan den IJssel.

Wajong

Je komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als je door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken. En je deze ziekte of handicap al voor je 18e verjaardag of tijdens je studie (tot 30 jaar) had. Een Wajong uitkering kun je aanvragen bij het UWV.

 

WIA

Als je voor een werkgever werkt en langer dan 2 jaar ziek bent, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering. Welke WIA-uitkering je krijgt, hangt af van de vraag hoeveel je nog kunt werken. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Zie ook de informatie op de website van de rijksoverheid.

Meer informatie over een WIA-uitkering aanvragen staat op de website van UWV.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Stappenplan om hulp en ondersteuning vanuit de Wmo aan te vragen: